Projektowanie i budowa maszyn i urządzeń
dla przemysłu
Poznaj naszą ofertę

Czym się zajmujemy

 • Projektowanie i budowa maszyn i urządzeń dla przemysłu
 • Projektowanie i wykonywanie instalacji przemysłowych
 • Budowa nowych linii technologicznych
 • Modernizacja i uruchomienia urządzeń, instalacji i linii technologicznych
 • Projektowanie, budowa indywidualnych i prototypowych rozwiązań dla przemysłu
 • Rozwiązania dla przemysłu problemów nietypowych i niestandardowych
 • Automatyzacja urządzeń i linii produkcyjnych
 • Wykonawstwo i uruchomienie zaprojektowanych urządzeń i linii technologicznych
 • Projektowanie i budowa systemów sterowania maszyn, urządzeń oraz wizualizacji procesów
 • Obsługa serwisowa maszyn i urządzeń produkcyjnych, montaż obiektowy i nadzór technologiczny
 • Usługi cięcia laserem
 • Usługi gięcia blach

Oferujemy kompleksowe rozwiązania

Systemy paletyzacji i depaletyzacji

Automatyczne systemy do paletyzacji i depaletyzacji to ekonomiczne i szybkie rozwiązania pozwalające realizować w pełni zautomatyzowane łańcuchy procesów i jednocześnie zapewniające stałą wydajność niezależnie od warunków zewnętrznych. Projektujemy i budujemy systemy dla różnych produktów niezależnie od ich rozmiarów i masy. Oferujemy kompletne rozwiązanie wraz z cała infrastrukturą związaną z transportem paletyzowanego czy depaletyzowanego produktu. 

 

Systemy paletyzacji i depaletyzacji

Linie do produkcji worków foliowych, automaty zgrzewające

 • Kompletne linie do produkcji worków foliowych z rękawa, kapturów,
 • Automaty zgrzewające poprzeczne o dlugości zgrzewów do 2,3 m,  wyposażone w układ cięcia i perforacji; płozy grzejne stałocieplne i na taśmie oporowej,
 • Automaty do wykonywania zgrzewów typu Y (automatyczny odrzut odpadu),
 • Automaty i półautomaty do wykonywania butelkowych zgrzewów (wkłady foliowe do big bagów).
 • Stoły odbiorcze,
 • Automatyczne odwijaki i nawijaki,
 • Układy do perforacji "w locie".
Linie do produkcji worków foliowych, automaty zgrzewające

Systemy dozowania i naważania produktów sypkich i cieczy

 • Urządzenia dozujące przeznaczone do produktów sypkich (np. przyprawy) o dużej wydajności, montowane bezpośrednio na linii produkcyjnej; dozujące produkt do trasportowanych słoików lub puszek,
 • Dozownice objętościowe (bardzo elastyczme, o szerokim zakresie nastawy dozy); 2-, 3-, 4- głowicowe do dozowania/napełniania pojemników (puszki, słoiki) produktami gęstymi (sosy), produktami gęstymi z elementami stałymi (np. leczo),
 • Systemy dozowania produktów sypkich i cieczy dedykowane dla konkretnej technologii,
 • Systemy dozowania cieczy.
 • Systemy naważania produktów sypkich i cieczy dla konkretnego procesu technologicznego,
 • Ważenie produktów "w locie": ważące podajniki taśmowe i rolkowe.
Systemy dozowania i naważania produktów sypkich i cieczy

Systemy załadunku i rozładunku puszek i słoików

 • Systemy załadunku słoików i puszek do koszy (system załadunku na bazie płyty magnetycznej lub układ zgarniaczy dla warstwy produktu),
 • Systemy paletyzacji.
Systemy załadunku i rozładunku puszek i słoików

Urządzenia do przemysłu spożywczego

 • Systemy porcujące do przemysłu spożywczego,
 • Podajniki wibracyjne i przesiewacze,
 • Separatory zanieczyszczeń,
 • Urządzenia do przepłukiwania i czyszczenia produktu,
 • Zbiorniki/mixery technologiczne,
 • Urządzenia laboratoryjne (blanszownik laboratoryjny; komora próżniowa laboratotyjna),
 • Etykietowanie opakowań z produktem,
 • Wywrotnice do skrzyniopalet, wywrotnice  specjalistyczne do dozowania wsadu do zbiorników,
 • Modernizacje i remonty urządzeń i linii technologicznych dla przetwórstwa pieczarek,
 • Urządzenia dla przetwórstwa pieczarek,
 • Komory próżniowe,
 • Pakowanie produktu do worków,
 • Separatory zanieczyszczeń (resztki skrzynek, torf, kawałki drewna itp): suche oraz z jednoczesnym przepłukiwaniem produktu,
 • Przepłukiwarki,
 • Kompletne systemy transportu wodnego pieczarek,
 • Systemy odciekowe dla pieczarek,
 • Systemy naważania pieczarek, dozowania zalewy,
 • Modernizacje systemow grzania blanszowników,
 • Stoły/podajniki buforujące.
Urządzenia do przemysłu spożywczego

Systemy transportu - podajniki

SYSTEMY TRANSPORTU POZIOMEGO

 • Wszelkiego rodzaju podajniki taśmowe (proste, z zabierakami, łukowe),
 • Podajniki na bazie taśmy modularnej (łukowe i proste),
 • Podajniki z łańcuchami płytkowymi (do pracy na wprost i po łuku),
 • Podajniki zgrzebłowe,
 • Układy podajników rolkowych (rownież transport palet),
 • Systemy rolotoków,
 • Podajniki specjalistyczne (np. do separacji produktu),
 • Systemy transportu podwieszanego.

SYSTEMY TRANSPORTU PIONOWEGO I TRANSPORTU PNEUMATYCZNEGO

 • Windy przemysłowe z automatycznym wysypem produktu w górnym punkcie,
 • Podajniki kubełkowe,
 • Systemy transportu pneumatycznego podciśnieniowego i nadciśnieniowego.
Systemy transportu - podajniki

Urządzenia do poligrafii

 • Wielokolorowe rzędowe maszyny drukujące (nadruk fleksograficzny),
 • Fleksograficzne przystawki drukujące do montażu bezpośrednio na linii produkcji folii, papieru czy na przewijarkach,
 • Maszyny do wykonywania fotopolimerowych matryc wymywanych wodą lub solwentem.
Urządzenia do poligrafii

Wieże chłodnicze, wody obiegowe, podczyszczanie wody, odzysk energii

SYSTEMY WODY OBIEGOWEJ - kompleksowe rozwiązania

 • instalacje wodne wraz z układem pomp,
 • wentylatorowe wieże chłodnicze dla wody,
 • układy wymienników,
 • zbiorniki wody dla potrzeb systemu,
 • układy sterowania (powiązane z procesowymi urządzeniami technologiicznymi wymagającymi wody o określonej wydajności i temperaturze).

SYSTEMY PODCZYSZCZANIA WODY

 • kompletne instalacje,
 • filtry łukowe i śrubowe separujące zanieczyszczenia.

 

ODZYSK ENERGII

 • systemy instalacji z wymiennikami dla odzysku ciepła z ciepłej i gorącej wody poprocesowej.
Wieże chłodnicze, wody obiegowe, podczyszczanie wody, odzysk energii

Systemy wentylacji

Systemy wentylacji

Stacje mycia CIP

CENTRALNE STACJE MYCIA DEDYKOWANE DLA PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO

 • układ zbiorników na wymagane media (roztwory zasadowe, kwaśne , detergenty, woda ciepła i zimna),
 • układy pomp i wymienników,
 • systemy instalacji CIP wewnątrz hali zakładowej,
 • układy sterowania.
Stacje mycia CIP

Zbiorniki technologiczne

 • Zbiorniki procesowe dla produktów spożywczych (np. czekolady, tłuszczów, mas spożywczych, mleka, wody oraz różnych roztworów; produktów gęstych) z mieszadłami, z grzaniem (woda, para, grzanie elektryczne),
 • Topielniki z mieszadłem poziomym i pionowym (grzanie gorącą wodą, parą elektryczne),
 • Zbiorniki mobilne (z grzaniem),
 • Zbiornki/podgrzewacze do najróżniejszych produktów,
 • Zbiorniki do produktów sypkich.
Zbiorniki technologiczne

Układy sterowania

UKŁADY STEROWANIA

 • wykonywanie kompletnych układów sterowania maszyn i urządzeń,
 • wykonawstwo sterowniczych szaf elektrycznych wg własnego lub powierzonego projektu,
 • wykonywanie dokumentacji AKPiA,
 • opracowywanie programów na wszelkiego rodzaju sterowniki (Siemens, Allen Bradley, B&R, Mitsubishi, Eaton itd).
Układy sterowania

Konstrukcje stalowe

 • Wszelkiego rodzaju wsporcze konstrukcje stalowe (ze stali kwasoodpornej i zwykłej),
 • Podesty robocze i pomosty.
Konstrukcje stalowe

Balustrady i schody

 • Balustrady zewnętrzne i wewnętrzne, ze stali zwykłej i kwasoodpornej,
 • Konstrukcje schodów; zewnętrzne i wewnętrzne,
 • Bramy automatyczne,
 • Projekty i wizualizacje balustrad i schodów.
Balustrady i schody

Usługi projektowe

WYKONYWANIE KOMPLETNYCH PROJEKTÓW MASZYN I LINII TECHNOLOGICZNYCH

 • projekt mechaniczny,
 • projekt AKPiA,
 • oprogramowanie.
Usługi projektowe

Wykonawstwo części maszyn

 • Wykonywanie części maszyn wg powierzonej dokumentacji,
 • Projektowanie części maszyn; odtwarzanie brakujących elemntów urządzeń.
Wykonawstwo części maszyn

Modernizacje, remonty i naprawy maszyn i linii technologicznych

 • Remonty maszyn,
 • Przeróbki oraz modernizacje istniejących urządzeń/linii technologicznych.
Modernizacje, remonty i naprawy maszyn i linii technologicznych